Privacybeleid Land van Melk en Honing

Land van Melk en Honing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Land van Melk en Honing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Land van Melk en Honing verstrekt. Land van Melk en Honing verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen/of om onze diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Land van Melk en Honing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Land van Melk en Honing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beƫindigd. Aan ons verstuurde e-mails zullen worden gearchiveerd en voor onbepaalde tijd worden bewaard. Informatie van onze medewerkers zullen voor onbepaalde tijd in een database worden opgenomen.

Worden uw gegevens gedeeld?

Land van Melk en Honing verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Land van Melk en Honing. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Land van Melk en Honing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Linda van der Pol
Bas Visscher