Colofon

Redacteuren: Linda van der Pol & Bas Visscher

Tips of vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Afmelden van onze nieuwsbrief, of de instellingen ervan aanpassen? Dat kun je doen via deze link.

 

Rechten

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Het beeldmateriaal dat op deze website is gebruikt, is afkomstig uit het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de beeldbank van Rijkswaterstaat. De afbeeldingen vallen onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie, CC-BY-SA 4.0.

Kom je op de website beelden tegen waarvan je denkt dat jij -of iemand anders dan in de bronvermelding vermeld- daar de maker van bent, laat het ons weten.