In juni 1918 werd de Zuiderzeewet afgekondigd, die het startsein gaf voor de afsluiting van de zee. Als de Afsluitdijk jaren later, in 1932, eenmaal is gesloten kan begonnen worden met de drooglegging van de IJsselmeerpolders.

Na jaren pompen en greppels graven verschijnt er een nieuw land. Hoewel de eerste boeren die eerste jaren alsnog tot aan de knieën in de modder staan, is een toekomst in de polder een droom voor velen. Het nieuwe land is immers een uithangbord van de moderniteit — en belangrijker, een vruchtbaar walhalla: een land van melk en honing.

Voor sommige Flevolanders is de geschiedenis van de polders gesneden koek. Zij kregen de verhalen van huis uit mee, van ouders of grootouders die zich als middenstanders in de polder vestigden of die een brief op de mat kregen: een boerderij in het beloofde land! Maar zij die dijken bouwden leven allang niet meer, greppelgravers zijn schaars en zelf zij, die als jongeling met pa en ma naar het jonge gebied trokken, zijn inmiddels oud.

Het mooie van zo’n jonge tekentafelmaatschappij is dat-ie uitstekend opgetekend is. Het Nieuwe Land Erfgoedcentrum in Lelystad ligt vol met Flevolands’ historie, evenals de bibliotheken. Zij zijn essentieel in de documentatie en instandhouding van het collectief geheugen.

Toch staan dergelijke instituten, en boeken evengoed, gevoelsmatig steeds verder van het publiek af. Het land wordt ouder maar moderner, tegelijkertijd omarmt het publiek steeds nieuwe technologieën waar het gaat om de consumptie van media en informatieverwerking. De erfgoedsector moet meebewegen om de aansluiting met het publiek te behouden.

Met Melk en honing, een podcast en radiobulletin, beogen wij dit ogenschijnlijk ontstane gat te dichten. Wij laten polderbewoners en experts aan het woord en doen gedegen archiefonderzoek naar de Zuiderzeewerken — om onze bevindingen uiteindelijk op dynamische, innovatieve en bovenal laagdrempelige wijze aan de Nederlander in het algemeen en de Flevolander in het bijzonder aan te bieden.

Binnenkort te vinden op deze site.

 

Linda van der Pol
Bas Visscher